Kikhosta

Orsak

Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella Pertussis, en bakterie som kan fästa i luftvägarna och utsöndra ett gift av betydelse för sjukdomsutvecklingen. De vanligaste symptomen med snuva, rethosta , hosta till kikningar och pipande andning drabbar mest barn som är större än spädbarn och kan även drabba vuxna.

Spädbarn kan insjukna i en annan bild med andningspåverkan, kortare till längre andningsuppehåll, episoder när de blir "blåbleka" och allmän slöhet, orkar ej äta etc. Dessa barn, i synnerhet de allra minsta < 3 månader som ännu inte hunnit få sin första vaccindos, skall man vara extra uppmärksam på vid ovan nämnda symptom. Se filmen längs ner på denna sida.

Nu är det tack och lov inte väldigt vanligt sedan vaccinet återinfördes 1996 och många andra orsaker, särskilt olika luftvägsvirus kan ge liknande symptom, men man har på senare år sett en viss ökning av kikhosta och vi vill härmed betona vikten av att följa det allmän vaccinationsprogrammet; för sitt egna barn, men också för andra barns skull. 

 

För vuxna oftast en lindrig sjukdom

 •  Förkylning med hota och eventuell lätt feber
 •  Ibland intensiv men långvarig hosta

 

För spädbarn kan det bli en allvarlig sjukdom

 •  Smittas ofta av personer i den närmaste omgivningen som inte är medvetna om att de har kikhosta
 •  Inleds med förkylningssymptom och hosta
 •  Successivt intensivare hosta
 •  Kikningar och/eller bara andningsuppehåll
 •  Eventuella komplikationer med lunginflammation och hjärnpåverkan

 

Behandling finns och om de allra minsta barnen utsatts för smitta bör man överväga antibiotikabehandling. Kontakta din vårdcentral om: 

 • Du misstänker att du som vuxen eller ditt barn har kikhosta.
 • Ditt barn är yngre än ett år och har utsatts för kikhostesmitta.
 • Du som vuxen eller ditt barn har haft hosta i mer än 3-4 veckor.
 • Ditt barn har kikhosta och symtomen förändras, till exempel att barnet får mer feber eller ont på något nytt ställe. Det kan betyda att barnet har fått en följdsjukdom.

Denna film visar en film med kikhosta hos ett litet barn. Det kan låta och se lite otäckt ut, men det är ingen fara här.