Infektioner

Bakgrund

Små barn drabbas relativt ofta av infektioner. Under slutet av graviditeten förs stora mängder antikroppar över från modern till fostret. Dessa antikroppar utgör det kanske viktigaste försvaret mot infektioner under det första 6 mån. Detta försvar är bra men inte hundraprocentigt och om mamman inte själv har haft en viss infektion kan ju barnet inte heller ha några skyddande antikroppar mot just den infektionen. 

Antikroppar överförda via bröstmjölk kan ge ett visst utökat skydd mot framförallt tarminfektioner. Det är dock inte så att barn som ammas inte kan infekteras.  

Efter ungefär 6 månader börjar mammans antikroppar ta slut och barnet måste bygga upp ett eget försvar mot infektioner. Det kan bara ske genom att barnet utsätts för virus och bakterier och utvecklar egna antikroppar.

Hur ofta barn har infektioner varierar men 8-12 luftvägsinfektion per år i åldern 6 mån - 3 år är fullständigt normalt. Då de flesta infektioner inträffar under en begränsad tid på året blir det ofta så, att den ena infektionen avlöser den andra. Detta kan ofta kännas väldigt jobbigt och man slits mellan arbetsgivare och barn.

Så länge det rör sig om förkylningar, snuva, hosta, magsjuka och öroninflammation och barnet i stort följer sin viktkurva (tillfälliga viktminskningar efter t.ex magsjuka förekommer) så är det nästan aldrig fråga om något fel på barnets immunförsvar. Kämpa på, så småningom mognar barnets immunförsvar och det kommer inte att vara sjukt lika ofta.

 

Bakterier, virus och antibiotika

De flesta luftvägsinfektioner (>90%) orsakas av virus som man inte kan behandla med antibiotika. Avseende bakterier är det något som finns normalt i och på oss människkor. Barn bär på många olika bakterier utan att bli sjuka av dem och blir de det läker de inte sällan ut med hjälp av kroppens eget immunförsvar. I Sverige och många andra länder har man blivit bättre på att vara återhållsam med antibiotika då det redan nu blivit problem med s.k. resistens, vilket innebär att vissa bakterier blivit motståndskraftiga och antibiotika hjälper inte. Vi vill inte hamna i ett läge, där vi inte har medicin mot vanliga infektioner som då kan bli väldigt farliga.

Man brukar säga, "att det tar en vecka att bli frisk utan antibiotika och 7 dagar med antibiotika". Men om barnet är påtagligt påverkat och det är motiverat skall man givetvis behandla.

 

Smittvägar

Mikroorganismer(bakterier,virus,svamp) kan spridas på många sätt;

  • Person till person
  • Person till objekt till person
  • Droppar (nysning)
  • Luft
  • Tarm
  • Blod

 

 

 

 

Vad kan jag som förälder göra?

Det viktigaste är hygienen; att hindra smittspridning genom handtvätt, spritning vid behov, rätt mathantering, "host- och nysetikett". Att vara mycket ute visar sig också minska antal infektioner påtagligt. Därtill är det jätteviktigt, att inte låta barnen gå tillbaka till förskolan för tidigt. En dag feberfri, pigg och med god aptit är tumregel. Att stoppa i en Panodil på morgonen och lämna på dagis slår tillbaka på alla! Detta gör det mycket svårare att bli av med en rundgående infektion och man får snart vara hemma igen.

Här kan du lyssna på Lillugglans Barnläkare Pontus som berättar om barn och infektioner; vad barnen blir sjuka av och hur man kan hjälpa dem där hemma.