Feber

Orsaker

Vanligaste orsak till feber hos barn är helt ofarliga virusinfektioner som ofta går snabbt över efter 3-5 dagar. Därefter kommer bakterieinfektioner. Hos ett barn där febern inte försvunnit efter 3-5 dagar eller kommer tillbaka kort därefter kan man fundera över om det blivit en bakterieinfektion. Ytterligare en vanlig förklaring kan vara efter vaccination. Sedan finns en rad andra ovanligare sjukdomar som kan förklara febern.

 

Råd

När skall jag söka vård?

Om barnet är yngre än tre månader och har feber enligt ovan eller om barnet omvänt känns svalare än normalt bör du kontakta sjukvården för diskussion. De minsta barnen kan i stället för att få feber bli kalla vid en infektion.  Vidare bör du reagera på om:

 • Barnet har en ”sjukhistoria” såsom för tidigt född, har någon bakomliggande sjukdom, nyligen behandlats med  antibiotika eller legat på sjukhus av annan anledning.
 • Barnet äter sämre, ”inte är sig självt”, ger sämre kontakt, ler inte, pratar/jollrar inte
 • Andas snabbt (>60 andetag/minut) och ansträngt.
 • Skiftar i färgen, ser gråblek eller blå ut.
 • Har mycket diarré och/eller kräkningar
 • Rycker oförklarligt i armar eller ben.

  
Hos barn äldre än 3 månader gäller också ovanstående. Man kan här ofta ha lite mer ”is i magen” och upprepa mätningen, ha koll på barnets allmäntillstånd och se hur det utvecklas. I tillägg till ovanstående bör du kontakta sjukvården om:

 • Temperaturen närmar sig över 40º C. Om tempen stigen snabbt finns risk för s.k. feberkramper.
 • Klagar över ont i huvudet eller nacken eller inte kan sätta hakan mot bröstet.
 • Uppvisar utslag som inte bleknar när man trycker på dem.
 • Barnet tycks vara förvirrat, ”yrar”.
 • Inte orkar äta eller dricka

 

Behandling

Feber i sig är en del i kroppens försvar och är inte farlig om den inte blir för hög. Vid höga temperaturer påverkas kroppen med högre antal hjärtslag och andetag per minut och belastningen på ämnesomsättningen ökar. Når man över 40º C kan barnet börja ”tala i nattmössan” och vissa löper risk för kramper. När tempen når över 39,5ºC kan man fundera över att behandla. Skäl som att barnet känner sig piggare och orkar äta eller dricka bättre är också viktigt.  De allra minsta < 3 månader bör diskuteras med sjukvården först.

Behandling bör fortgå regelbundet ett dygn oavsett hur temperaturen ligger för att undvika för stora svängningar. Vänta inte på nästa ”febertopp” innan du ger nästa dos. Börja med någon form av Paracetamol enligt dosering på förpackningen. Har detta dålig effekt bör du först fundera över hur barnet egentligen mår enligt ovan, diskutera med sjukvården vid behov och sedan pröva Ibuprofen om barnet är äldre än 6 månader. Man kan då alternera dessa mediciner varannan dos.

Information

Vad är temperaturen vid feber?

Som feber brukar man räkna en kroppstemperatur > 38,0º C mätt i ändtarmen eller hos barn > 1 år med örontermometer efter en halvtimmes vila. Barn som rör sig mycket blir varma av det och är då sannolikt ej heller särskilt sjuka. Att mäta i munnen eller armhålan är också en metod som dock kräver justering av mätresultatet och inte är lika säker. Läs mer om feber här...