Covid-19 hos barn och ungdomar

Orsak

Bakgrund och symtom

Barn och ungdomar insjuknar också i Covid-19 (Corona) med liknande symtom som hos vuxna, men förloppet är oftast mildare. De vanligaste är hosta, med eller utan feber, men de kan också drabbas av ont i halsen, nästäppa, huvudvärk, snuva och muskelvärk. Något som är vanligare hos barn än vuxna är magont med diarré och kräkningar. Allvarlig sjukdom är väldigt ovanligt och oftast handlar det då om barn som har någon annan bakomliggande svår sjukdom.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling som antibiotika eller annan medicin, utan man försöker bara mildra eventuella symtom som vid andra virussjukdomar med febernedsättande, nässpray och att framför allt stanna hemma och vila.

När bör barn och ungdomar testas?

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten idag är, att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning vid förkylningssymtom. När det gäller skolbarn och ungdomar bör dessa testas i högre utsträckning då de oftast rör sig mer ute i samhället och därmed kan bidra till smittspridning. Om man misstänker ett lokalt utbrott av sjukdomen kan det bli aktuellt att testa i alla åldrar.

Det är lätt att bli stressad och osäker med en bebis hemma. Ring oss på Lillugglan så hjälper vi dig!

När får barnen så återgå till förskola och skola?

Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Vid negativt provsvar

Då gäller samma sak som vid all sjukdom. Barnet skall vara piggt nog att orka en dag på förskola/skola, inte haft feber på ett dygn eller vid magsjuka inte ha kräkts eller haft diarré på två dygn. Allmäntillståndet avgör.

Vid positivt provsvar

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Kontakta oss om du har några frågor.