Diabetes

Symtom

Påverkat medvetande hos ett barn med känd diabetes kan innebära ett livshotande tillstånd!

Svarar inte eller endast sluddrigt på tilltal.

Reagerar inte på smärtstimulering, t.ex. att försiktigt trycka med en knoge mot bröstbenet.

Råd

Säkra A-B-C

Ring eller be någon annan ringa 112 vid behov

Om man vet att barnet har diabetes och han eller hon kan svälja säkert, försök att ge sockeri någon form, ofta har de druvsockertabletter med sig i fickan. Man kan även pröva att ge ett glas mjölk, en chokladbit eller vad som finns tillgängligt.

Försök INTE ge något till ett barn som är medvetslöst och riskerar att sätta i halsen.

Man kan också titta efter om det finns en s.k. Glucagonspruta, en slags nödmedicin som man ger i låret. Den gör att blodsockret stiger.

Ge INTE insulin till en medvetandepåverkad diabetiker.

Placera barnet i framstupa sidoläge och invänta ambulans.

Information

En diabetiker har svårt att reglera sitt blodsocker. Påverkan vid diabetes kan bero på såväl för högt (hyperglukemi) som för lågt blodsocker (hypoglykemi), där det sistnämnda är det akut mest allvarliga. Om man inte vet vilket som är fallet skall man alltid försöka höja blodsockret enligt ovan i väntan på hjälp. Hypoglykemi sker oftast hos kända diabetespatienter och de kan snabbt gå ner i medvetande. Ett barn som insjuknar första gången med diabetes har i regel hyperglykemi och det hela sker gradvis över dagar till veckor, men en försämring kan också gå ganska fort på bara några timmar.