Vabruari här, men hopp finns

Så är vi åter mitt i virusens och i viss mån bakteriernas högtidsmånad. Senaste rapport från Folkhälsomyndigheten inger dock visst hopp, även om all statistik alltid måste tas med en liten nypa salt.

Vabruari här, men hopp finns

Avseende RS-virus avtog aktiviteten under vecka 6. I år är det ett sent, lågt år, d.v.s. senare start och färre fall. Det brukar vara jobbigare vartannat år så nästa år är det dags igen.

När det gäller rapporterade fall av kräksjuka med Calicivirus har det under vecka 5 också minskat, men ligger fortfarande högt jämfört motsvarande period förra året. Vi är på väg in i den period då det vanligtvis raporteras flest fall.

Vårt råd är fortsatt, att fr.a. när det gäller de allra minsta barnen undvika vistelse inhomhus i stora folksamlingar och noggrann handhygien. Blir barnen sjuka vet ni var Lillugglan finns :-)

Lättare prata om sex än om mat
Lättare prata om sex än om mat

Mat intas dagligen och DU känner ju din kropp bäst, så vem har rätt att säga vad du skall äta och inte. Trots det matas du av information om vad du skall äta för att på bästa sätt ta hand om din hälsa. Allt ställs på sin spets när du får ett litet barn att ta ansvar för.

Visa fler