Vabruari här, men hopp finns

Så är vi åter mitt i virusens och i viss mån bakteriernas högtidsmånad. Senaste rapport från folkhälsomyndigheten inger dock visst hopp, även om all statistik alltid måste tas med en liten nypa salt.

Vabruari här, men hopp finns

Avseende RS-virus ligger aktiviteten på en för säsongen "medelhög nivå" och troligen är det fortsatt något ökande. I år är det ett s.k. tidigt och högt år, d.v.s. tidigare start med många fall, men nedgången kommer å´andra sidan så lite tidigare under våren, om man skall vända det lite positivt.

När det gäller rapporterade fall av kräksjuka med Calicivirus har det minskat jämfört med förra veckan. Flest har man sett på Gotland, i Jönköping och i Södermanland.

Vårt råd är fortsatt, att fr.a. när det gäller de allra minsta barnen undvika vistelse inhomhus i stora folksamlingar och noggrann handhygien. Blir barnen sjuka vet ni var Lillugglan finns :-)

Lättare prata om sex än om mat
Lättare prata om sex än om mat

Mat intas dagligen och DU känner ju din kropp bäst, så vem har rätt att säga vad du skall äta och inte. Trots det matas du av information om vad du skall äta för att på bästa sätt ta hand om din hälsa. Allt ställs på sin spets när du får ett litet barn att ta ansvar för.

Visa fler