Lillugglans Jenny Rydell föreläser på Prematurdagen

Jenny Rydell, Prematuransvarig på Lillugglans BVC föreläste på årets Prematurdag i Lund. Läs en kortintervju med tänkvärda tips från Jenny!

Lillugglans Jenny Rydell föreläser på Prematurdagen

Vad var temat på föreläsningen?
Arrangören ville att jag skulle öka förståelsen för perioden vid överflyttning från neonatal till BVC, så detta blev temat. 

Vad ville du förmedla till deltagarna?
Att föräldrarna till de för tidigt födda barnen vågar sätta sig i framsätet på bilen igen och påbörja sitt föräldraskap, att de vågar kräva stöttning av BVC, att de kan få lite verktyg av mig till att skifta från att ha varit förälder till ett sjukt barn kan bli förälder till ett frisk som är moget att utvecklas och utmanas.

Att vårdpersonal får lära sig om de bekymmer barnen kan ha och att föräldrarna behöver stöd redan på sjukhuset. Att föräldrablivandet är annorlunda om familjen får ett för tidigt fött barn gentemot ett fullgånget barn.

Något annat tänkvärt du vill skicka med?
Att få ett barn fött förtidigt brukar jag likna vid att få ett barn som föds med en ryggsäck. Denna ryggsäck innehåller oro. Oro hur barnet kommer må, oro för att barnet kommer få svårigheter relaterat till den för tidiga födseln. Oro för hur denna kris påverkar och kommer påverka familjen och eventuella syskon. Ryggsäcken kommer också innehålla en stor del ovisshet. Ovisshet om hur framtiden kommer bli. Ovisshet om och hur barnets eventuella svårigheter kommer ta sig uttryck. Ovisshet hur det kommer bli att börja förskolan.

Det är svårt att veta hur stor och tung denna ryggsäck kommer bli för barnet under uppväxten. Ibland kommer den kännas lättare och ibland tyngre. Min förhoppning är att med ökad kunskap på BVC om förtidigt födda barn och deras svårigheter samt en ökad kunskap hur detta påverkar föräldraskapet kan denna ryggsäck bli lättare att bära för både barn och familj.

Vi öppnar en ny Lilluggla mitt i city
Vi öppnar en ny Lilluggla mitt i city

Lillugglan växer och vi får nu ett tredje "Lillugglansyskon" mitt i hjärtat av Göteborg. Uppstarten innebär ett nära samarbete med anrika Läkarhuset (Praktikertjänst) på Södra vägen. 1a september kör vi igång!

Världsprematurdagen
Världsprematurdagen

Var med digitalt och lyssna på flera intressanta föreläsare med tema prematuritet.

Visa fler