Veronica Bohlin

"Jag är sjuksköterska sedan 1998 och visste tidigt att jag ville arbeta med barn och deras föräldrar. År 2000 blev jag färdig med min specialistutbildning till barnsjuksköterska och har sedan dess arbetat med barnsjukvård i 7-8 år och barnhälsovård lika länge. Jag älskar mitt arbete!"

undefined