Pontus Johansson

"Jag är specialist i Barn- och Ungdomsmedicin samt  Neonatologi (subspecialiserad inom nyföddhetsvård och intensivvård av sjuka och för tidigt födda barn) med stor erfarenhet av akut barnsjukvård.

Vid sidan av detta finns ett stort intresse för och erfarenhet av utbildning av såväl sjukvårdspersonal som icke vårdutbildade. Jag undervisar regelbundet i Hjärt-lungräddning såväl i Sverige som utomlands och fungerar som rådgivare i barnfrågor för bla.a. HLR-rådet."

 

       undefined