Jenny Rydell

 

"Jag blev färdig sjuksköterska 1998 och arbetade några år inom akutsjukvård samt ortopedi/reumatologi. Mitt stora intresse för barnsjukvård gjorde att jag utbildade mej till barnsjuksköterska och har sedan 2000 haft möjlighet att vårda prematura och sjuka nyfödda barn på intensivvårdsavdelning först i Jönköping och sedan på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg. 2014 var jag med att starta en neonatal uppföljningsmottagning för dessa barn på barnsjukhuset."

undefined