Företagsinformation

Verksamhet och inriktning

Läs vår varumärkesbok

 

Ägare och styrelse

Lillugglans BHSV (Barnhälso-och Sjukvård) är ett privatägt vårdföretag startat 2011. Det ägs idag av läkare och sjuksköterska verksamma i verksamheten samt av styrelsemedlemmarna.

Information om organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte finner du här...

Antal anställda: 10 st

Yrkeskategorier och kompetenser: För information om vilka yrkeskategorier och specialistkompetenser som finns tillgängliga, se varje enhets specifika websida.

Kollektivavtal: Tecknat genom Vårdföretagarna.