Basprogram och Vaccinationer

Man har relativt nyligen beslutat att införa ett nationellt program för barnhälsovården. Detta innebär att kontrollerna skall se likadana ut och göras vid ungefär samma tidpunkter vart barnet än går på BVC i Sverige.

Här finner du i stora drag det uppföljningsprogram som ert barn skall gå igenom. Vi kommer att lyssna på er och ert barns behov och utifrån detta anpassa, så att det blir så bra som möjligt för er och att ni känner er fullständigt trygga i föräldraskapet. För er barn som hade lite bråttom till världen kan vi också med vår höga barnkompetens erbjuda ett tryggt och erfaret omhändertagande. Läs mer här...

Läs om vaccinationsprogrammet här..

undefined