Vaccinationsprogram

Genom vaccination "lär man" barnets immunförsvar att under lång tid, för vissa sjukdomar livslångt, känna igen, ta hand om  och förhindra vissa sjukdomar. De första stegen inom vaccinationsmedicin togs redan under sent 1700-tal och idag har man lyckats utrota smittkoppor i världen och många ytterligare sjukdomar finns inte i Sverige, men fortsatt på flera håll runt om i världen. Med tanke på allt resande idag och för att fortsätta hålla dessa allvarliga sjukdomar borta använder vi oss i Sverige av det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccinationsprogram för barn födda 2002 och senare

Ålder Difteri-tetanus-pertussis-polio-Hib Pneumo-kocker Humant papillomvirus* Mässling-påssjuka-
röda hund
3 mån I    
5 mån II  II     
12 mån III III     
18 mån       I
5-6 år DTP-polio IV      
6-8 år       II
10-12 år     I+II+III   
14-16 år DTP V      

 

I Sverige och i övriga nordiska länder har vi en mycket bra täckning (d.v.s. att de flesta barn blir vaccinerade) av de vacciner som ingår i basprogrammet, vilket gör att dessa sjukdomar är ytterst sällsynta hos oss.

Däremot har man till skillnad från många andra länder i Europa och Nordamerika ännu inte infört allmän vaccination mot vattkoppor och rotavirus (vanlig orsak till svår magsjuka hos små barn, erbjuds i vissa landsting), något som många framstående barnläkare och vaccinationsexperter i Sverige rekommenderar idag. Läs mer här:

Läkartidningen, maj 2008, B.Trollfors

General vaccination of children against Varicella, Yes!

                             Pontus berättar om Lillugglan och vacciner 2012

                      

På Lillugglan har vi möjlighet att erbjuda erbjuda dessa vacciner, som man då får bekosta själv.

Varilrix® ger skydd mot vattkoppor

Varilrix har funnits i Sverige sedan 1994 och ger effektivt skydd mot vattkoppor. Två doser med minst 6 veckors mellanrum behövs för ett fullgott skydd. Varilrix kan ges från 9 månaders ålder.


Rotarix® är ett effektivt och säkert vaccin mot rotavirus

Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till svåra kräkningar och diarréer hos små barn. Det står för c:a 50% av alla barn som läggs in på sjukhus på grund av magsjuka. Rotarix® är ett säkert vaccin, som har testats och utvärderats i kliniska prövningar jorden runt. Rotarix® kan ges när barnet är mellan 6 och 20 veckor. Vaccinet är drickbart och ges genom att barnet får några droppar intill tungan. Således ingen oro för obehagliga stick!

Boostrix® förnyar det skydd ni föräldrar fått som barn

mot Difteri, Stelkramp och kikhosta. Boostrix Polio ger äv. skydd mor Polio.